แบบรายงานแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2558

แบบรายงานแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2558  คลิกที่นี่

ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิคส์ งานจ้างเหมาก่อสร้างอาคารนอน คสล. ๒ ชั้้น ๑ หลัง

ประกาศประกวดราคางานจ้างเหมาก่อสร้างอาคารนอน คสล. ๒ ชั้น จำนวน ๑ หลัง

เอกสารแนบ๑  คลิกที่นี่

เอกสารแนบ๒  คลิกที่นี่

ประกาศประกวดราคาจัดซื้อพัสดุประเภทอาหารเลี้ยงดูเด็กผู้รับการสงเคราะห์ ประจำปี2558

ประกาศประกวดราคาจัดซื้อพัสดุประเภทอาหารเลี้ยงดูเด็กผู้รับการสงเคราะห์ ประจำปี2558 คลิกที่นี่

ประกาศสอบราคาวัสดุประเภทอาหารเลี้ยงดูเด็กผู้รับการสงเคราะห์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ เพิ่มเติม

ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุประเภทอาหารเลี้ยงดูเด็กผู้รับการสงเคราะห์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ เพิ่มเติม ของสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต

คลิกที่นี่

ประกาศ รับสมัครงาน ตำแหน่ง พี่เลี้ยง

มูลนิธิสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว

ตำแหน่ง พี่เลี้ยง รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่