ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิคส์ งานจ้างเหมาก่อสร้างอาคารนอน คสล. ๒ ชั้้น ๑ หลัง

ไทย

ประกาศประกวดราคางานจ้างเหมาก่อสร้างอาคารนอน คสล. ๒ ชั้น จำนวน ๑ หลัง
เอกสารแนบ๑  คลิกที่นี่

ประกาศประกวดราคาจัดซื้อพัสดุประเภทอาหารเลี้ยงดูเด็กผู้รับการสงเคราะห์ ประจำปี2558

ไทย

ประกาศประกวดราคาจัดซื้อพัสดุประเภทอาหารเลี้ยงดูเด็กผู้รับการสงเคราะห์ ประจำปี2558

ประกาศสอบราคาวัสดุประเภทอาหารเลี้ยงดูเด็กผู้รับการสงเคราะห์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ เพิ่มเติม

ไทย

ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุประเภทอาหารเลี้ยงดูเด็กผู้รับการสงเคราะห์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ เพิ่มเติม ของสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต
คลิกที่นี่

ประกาศ รับสมัครงาน ตำแหน่ง พี่เลี้ยง

มูลนิธิสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่ง พี่เลี้ยง รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่

ไทย
ลงชื่อรับข่าว สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต ตั้งค่า RSS