ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์

ไทย

มูลนิธิสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต รับสมัคร นักสังคมสงเคราะห์ 1 อัตรา
ตั้งแต่วันที่ 29 ก.ย. 2557 ถึงวันที่ 8 ตุลาคม 2557
รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่

ประกาศประกวดราคาจัดซื้อพัสดุประเภทอาหารเลี้ยงดูเด็กผู้รับการสงเคราะห์ ประจำปี2558

ไทย

ประกาศประกวดราคาจัดซื้อพัสดุประเภทอาหารเลี้ยงดูเด็กผู้รับการสงเคราะห์ ประจำปี2558

ประกาศสอบราคาวัสดุประเภทอาหารเลี้ยงดูเด็กผู้รับการสงเคราะห์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ เพิ่มเติม

ไทย

ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุประเภทอาหารเลี้ยงดูเด็กผู้รับการสงเคราะห์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ เพิ่มเติม ของสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต
คลิกที่นี่