บริจาค/จัดเลี้ยง

 

                สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต  เปิดรับบริจาคทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตั้งแต่เวลา 08:30 น. ถึง 16:30 น

โดยท่านสามารถบริจาคผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้

 • บริจาคสิ่งของ เครื่องอุปโภคบริโภคได้ด้วยตนเอง
 • บริจาคเงิน โดยโอนเข้าบัญชี
 • ชื่อบัญชี

  ธนาคาร

  เลขที่บัญชี

  ประเภทบัญชี              

   

   

   

   

   

  มูลนิธิสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิตเพื่อสวัสดิภาพเด็ก

  : บมจ. ธนาคารกรุงไทย  สาขารังสิต

  : 120-0-80622-0                         

  : ออมทรัพย์                                                       

   

   

 ***หมายเหตุ   หลังจากที่ท่านได้โอนเงินเข้าบัญชีเรียบร้อยแล้ว  ขอความกรุณาแฟกซ์สำเนาใบโอนเงิน มาที่หมายเลขโทรศัพท์  02-5772348

 

 

 

ไทย